აღმაშენებლის გამზ. 154. მწვანე ოფისი, მე-8 სართული, ოფისი 3. თბილისი

ტელ: 291 49 50
მობ: 595 33 16 99

ksovreli@geo-pat.ge