შპს "ჯეო-პატ"-ი დაფუძნდა 2006 წელს.
ფირმა ახორციელებს მომსახურეობას სამრეწველო საკუთრების ყველა სფეროში. ჩვენი მომსახურეობის სპექტრი საკმაოდ მრავალფეროვანია და მასში შედის:
 • განაცხადის გაფორმება და მომზადება სამრეწველო საკუთრების ისეთ ობიექტებზე როგორიცაა გამოგონება, სასარგებლო მოდელი, სამრეწველო ნიმუში (მათ შორის საერთაშორისო განაცხადები) და სასაქონლო ნიშანი (მათ შორის საერთაშორისო რეგისტრაცია) და წარდგენა საპატენტო უწყებაში.
 • სამართლებრივი ურთიერთობების რეგულირება სამრეწველო საკუთრების ობიექტების ავტორებს, სამუშაოთა მიმცემსა და მესამე პირებს შორის.
 • სააპელაციო და სასარჩელო განცხადების მომზადება და წარდგენა შესაბამისად საქართველოს საპატენტო უწყების სააპელაციო პალატასა და სასამართლოში;
  ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლებების შესყიდვის მიზანშეწონილობის ანალიზი.
 • არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის აღკვეთა.
 • სალიცენზიო მომსახურება და სხვ. (მომსახურეობის სრული ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ საიტზე).
 • კონსულტაცია და ძიება სამრეწველო საკუთრების ობიექტებზე.
 • ინსპექტირება სამრეწველო საკუთრების ობიექტებზე უფლებების დარღვევის გამოსავლენად.
 •  

   

  მთავარი გვერდი | ჩვენს შესახებ | კანონმდებლობა | პარტნიორები | კითხვა პასუხები | სასამართლო პრაქტიკა | ფორმები | ხელშეკრულებები | კონტაქტი